Jdi na obsah Jdi na menu

Historie SDH Jaroměřice

26. 3. 2012

 Dobrovolný hasičský sbor v Jaroměřicích byl založen obecním zastupitelstvem 2. prosince 1875. Impulsem pro založení sboru byl obrovský ničivý požár, který vypukl 28. května 1871. Tehdy za silného větru vzplanulo postupně dvanáct domů. Kronika dále uvádí, že shořelo až 30 stavení. Na likvidaci ohně se podíleli všichni schopní obyvatelé Jaroměřic a také hasičští dobrovolníci z nedalekého města Jevíčka. Právě tehdy si lidé uvědomili, jak důležitou úlohu hasičský sbor má.

Do nově založeného sboru vstoupilo padesát občanů Jaroměřic a další občané činnost sboru velmi podporovali. Obec začala postupně dobrovolné hasiče vybavovat technikou. Pořídila čtyřkolovou ruční stříkačku, dvoukolový naviják hadic, čtyři hákové žebříky a větší počet menších žebříků, výstroj a výzbroj pro všechny členy. Za toto vybavení zaplatila obec osm set zlatých, což byl v té době velký obnos.

Práce s ruční stříkačkou však byla velmi těžká, při požáru bylo potřeba, aby s pumpováním pomáhali i ostatní občané Jaroměřic. Na jejich pomoc se však hasiči nemohli mnoho spoléhat. Lidé se k ohni samozřejmě seběhli, ale spíše na „podívanou“ než aby pomohli s obsluhou stříkačky. Proto byla na konci roku 1934 zakoupena motorová stříkačka. Její cena byla dvacet tisíc korun. Občané na ni ve sbírce vybrali 3 800 korun.

Jaroměřičtí hasiči nebojovali jen s ohněm, pomáhali i při záplavách, hráli divadlo, organizovali turistické výlety, poutní průvody, taneční zábavy, ale také organizovali oslavy vzniku Československé republiky. Zaměřili se i na osvětu a uskutečnili sérii preventivních přednášek.

1. ledna roku 1940 vyhořel tzv. Obecní dům, ve kterém se, mimo obecního úřadu a hostince, nacházela i místnost pro veřejné akce a schůze. Právě zde se scházeli i místní dobrovolní hasiči. Již pár dnů po požáru bylo rozhodnuto postavit nový dům, víceúčelový. Přestože byla válka a stavbu provázelo mnoho problémů, byl dům velmi rychle postaven. Počátkem prosince byl znovu zahájen provoz v hostinci a  o pár dnů později začal v budově pracovat i obecní úřad. Se stavbou výrazně pomohli dobrovolní hasiči. A to nejen proto, že měli slíbeno umístění hasičské zbrojnice do novostavby. Hasičská zbrojnice pak v této budově sídlila až do začátku roku 2010.

V roce 1950, kdy si členové připomínali 75. výročí založení hasičského sboru, si sbor změnil název na Hasičskou jednotu. O rok později pořídila obec hasičům druhý osobní automobil. Toto auto stálo sedmdesát tisíc korun. Sbírka mezi občany vynesla 17 440 korun.

O dva roky později měla hasičská jednota kolem stovky členů a patřila k nejpočetnějším v regionu. V té době už měla mezi svými řadami i ženy. Družstva žen a mužů se účastnila okresních soutěží, vždy s dobrými výsledky.

Postupem času ale začal zájem o členství v jednotě upadat. Například v roce 1966 měla jednota 41 členů, o šest let později již jen 28 členů. Tou dobou již název hasičského sboru zněl Místní organizace Československého svazu požární ochrany.

Koncem šedesátých let začali hasiči spolupracovat se základní školou. Společně organizovali letní protipožární hlídky, věnovali se žákovským družstvům, která připravovali na hasičské soutěže. Tato činnost přinesla své ovoce. Zájem o hasičský sbor se začal znovu zvedat. V roce 1975 měla jednota téměř šedesát členů.

Osmdesátá léta jsou pro hasiče především ve znamení prevence – zaměřili se na prohlídky komínů a topných těles, připravili rozhlasové relace v místním vysílání či besedy se žáky základní školy. Aktivně se také snažili zapojovat do své činnosti mládež v kroužku mladých požárníků. Konec osmdesátých let pak svým politickým převratem přinesl mnoho změn. Jednou z ní byl návrat k tradičním názvům společenských organizací. I hasiči se tak vrátili v roce 1990 k názvu Sbor dobrovolných hasičů Jaroměřice.

              Současnost sboru

V čele sboru stojí od poloviny devadesátých let Jan Soural, dlouholetý člen výboru, nejdříve jako vedoucí mladých jaroměřických hasičů, později jako starosta. V současné době má sbor 62 členů, z toho je 13 dívek a žen (7 dívek je ve věku do 18 let, zbylých 6 je ve věku do 26 let). Sbor má soutěžní družstva mladých hasičů, mužů a žen.

  Sbor na začátku roku 2010 přišel o svou hasičskou zbrojnici, která musela uvolnit místo potřebám jaroměřické školy. Protože se toho v majetku SDH moc nenachází, tedy stejnokroje, drobné soutěžní pomůcky a kancelářské vybavení, bylo stěhování jednoduché. Určení členové tyto věci uskladnili ve své domácnosti tak, aby byly kdykoli k dispozici. Hasiči se nyní scházejí v prostorách nově postaveného Volnočasového areálu, který je volně k pronajmutí.

V Jaroměřicích také působí Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (dále JSDHO). Členové této jednotky jsou jmenovaní obcí. Obec také platí veškeré záležitosti, které souvisejí s provozem této jednotky. Jde například o různé vybavení, preventivní zdravotní prohlídky, odborná školení či pohonné hmoty, spotřebované při činnosti JSDHO. V našem případě jsou členové jednotky zároveň i členy SDH Jaroměřice.

JSDHO má k dispozici:

·         přenosnou požární stříkačku PPS 8, s výkonem 800 l / min,

·         přenosnou požární stříkačku PPS 12, s výkonem 1 200 l / min,

·         plovoucí čerpadlo Niagara, s výkonem 1 500 l / min,

·         cisternovou automobilovou stříkačku TATRA 148 (CAS 32), s objemem cisterny 6 000 l, s výkonem 3 200 l / min,

·         9 místné zásahové vozidlo Fiat Ducato.

dále motorovou pilu a elektrocentrálu

                                          (použito z bakalářské práce Bc. Anny Souralové)